ABOUT     CONTACTOLGA HAUSMANN


Mint White Land
2020

Acrylic on canvas
50 cm × 100 cm
19.7" × 39.3"


Sold

Olga.Hausmann@gmail.com

+48 692 483 665
GMT + 01:00 (Poland)

© Olga Hausmann