ABOUT     CONTACTOLGA HAUSMANN


OVO_AVO
2022

Acrylic on canvas
70 cm × 100 cm
27.5" × 39.3"

Olga.Hausmann@gmail.com

+48 692 483 665
GMT + 01:00 (Poland)

© Olga Hausmann